W związku z planowanymi przeglądami czystości uczniów przez pielęgniarkę szkolną, bardzo prosimy rodziców/opiekunów uczniów, którzy nie wyrażają zgody na przegląd czystości, o przesłanie informacji przez e-dziennik do wychowawców klas.