W czwartek 24.09.2020r, w naszej szkole przeprowadzona została próbna ewakuacja placówki. W ciągu 2 minut i 50 sekund, uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji opuścili budynek i ustawili się w bezpiecznym miejscu. Ewakuację obserwował przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, który wysoko ocenił przebieg i organizacje alarmu. Po sprawdzeniu budynku i odebraniu przez Panią Dyrektor Dorotę Mętrak meldunków o stanie klas wszyscy wrócili do swoich obowiązków.

Autor: J. Januchta