Pięćdziesięciolecie Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach

W tym roku obchodzimy 50 rocznicę powstania naszej szkoły. Jubileusz odbędzie się 25 maja 2016 roku…