Skip to main content

Szkolny konkurs plastyczny “Wiosenne barwy”

Regulamin konkursu CELE KONKURSU pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników; wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej; wyrabianie poczucia estetyki; inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki; popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;  WARUNKI UCZESTNICTWA: Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I – III Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny […]