Kształcenie na odległość – przedłużenie terminu do 24 maja 2020 r.

Minister Edukacji Narodowej poinformował o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania szkół do 7 czerwca 2020 r.
nowy termin egzaminów ósmoklasisty: 16 – 18 czerwca 2020 r.