Naszego Poczet Sztandarowy zajął w VIII Turnieju Pocztów Sztandarowych, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 7 w Kielcach.