Propozycje zajęć dla uczniów w czasie zdalnej edukacji – plik do pobrania: swietlica_propozycje_zajec