Logo mFundacji

In4matyka-M@tem@tyka-działanie to logika

  1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII –VIII oraz chętni uczniowie klas młodszych
  2. Podczas konkursu uczniowie będą rozwiązywać zadania interaktywne, których treść będzie pokazywać wszechobecność matematyki.
  3. Zadania zostaną opublikowane w terminach: 20 X, 3 XI, 16 XI, 30 XI, 9 XII na szkolnej stronie www: http://sp19.kielce.eu/ oraz na szkolnym FB.
  4. Za każde zadanie można będzie uzyskać maksymalnie 5 pkt.
  5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 13 XII. Wyniki zostaną opublikowane na szkolnej stronie www i FB.
  6. Uczniowie, którzy uzyskają najlepsze wyniki w nagrodę wezmą udział w wycieczce do Centrum Leonardo da Vinci.
  7. Za udział w konkursie można będzie również uzyskać punkty dodatnie z zachowania oraz dodatkową ocenę z matematyki.

Dodatkowe informacje można uzyskać na lekcjach matematyki

Zachęcamy do wspólnej zabawy!

Nauczyciele matematyki