Skip to main content
Dokumenty szkolne

Aktualnie obowiązujące dokumenty szkolne: statut, zasady oceniania, plan lekcji i inne...

Rada Rodziców

Dokumenty i ogłoszenia Rady Rodziców, dane kontaktowe, harmonogram spotkań i inne.

Pedagog szkolny

Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne i społeczne.

Świetlica

Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój.

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, […]

Zawieszenie strajku

Szanowni Rodzice W związku z otrzymaną informacją od Komitetu Strajkowego, że w dniu 26.04 strajk w naszej szkole został zawieszony, zawiadamiam, że szkoła wraca do normalnego trybu pracy. Informuję również, że przewidziane na 6 maja spotkanie z rodzicami zostaje przełożone na dzień 13 maja (poniedziałek) na godz. 17.00.   wicedyrektor szkoły Andrzej Kosierkiewicz