Skip to main content
Dokumenty szkolne

Aktualnie obowiązujące dokumenty szkolne: statut, zasady oceniania, plan lekcji i inne...

Rada Rodziców

Dokumenty i ogłoszenia Rady Rodziców, dane kontaktowe, harmonogram spotkań i inne.

Pedagog szkolny

Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne i społeczne.

Świetlica

Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój.

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, […]

TELEFONY ZAUFANIA

Telefon Zaufania w Sprawach Rodzinnych czynny od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30  w poniedziałki od 7.30 do 17.00 41/368-18-74 Telefon Zaufania w Sprawach Kryzysowych czynny w soboty i niedziele od 16.00 do 19.00 41/345-50-59 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ul. Karczówkowska 5a, Kielce 41/346-16-27 Razem Pokonać Przemoc 41/343-29-97 0800 55 99 75 […]