Skip to main content
Dokumenty szkolne

Aktualnie obowiązujące dokumenty szkolne: statut, zasady oceniania, plan lekcji i inne...

Rada Rodziców

Dokumenty i ogłoszenia Rady Rodziców, dane kontaktowe, harmonogram spotkań i inne.

Pedagog szkolny

Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne i społeczne.

Świetlica

Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista d

Dyrektor szkoły podstawowej nr 19 w Kielcach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. kadr.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2019 r. (piątek) do godziny 15:30 (decyduje data wpływu) w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach, ul. Targowa 3 lub za pośrednictwem poczty,

Wspieramy WOŚP

Wspieramy WOŚP

Uczniowie klasy 8b Bartosz Stępień, Marcin Pawłowski, Damian Ratał i Mateusz Postulak aktywnie uczestniczyli w zbiórce na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra zagrała po raz 28. Środki zebrane podczas tegorocznego finału zostały przekazane na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.