Skip to main content
Dokumenty szkolne

Aktualnie obowiązujące dokumenty szkolne: statut, zasady oceniania, plan lekcji i inne...

Rada Rodziców

Dokumenty i ogłoszenia Rady Rodziców, dane kontaktowe, harmonogram spotkań i inne.

Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji uczniów do klas I oraz oddziału 0. Ogłoszenia, terminy i załączniki do pobrania.

Świetlica

Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierws

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Przyjacielska Poczta

Przyjacielska Poczta

Nie możemy się spotkać w szkole, nie możemy się zobaczyć, ale możemy przesłać sobie miłe słowa, życzenia, wirtualne uściski i całusy. Z okazji Walentynek, zachęcamy, żebyście skorzystali z naszej szkolnej przyjacielskiej poczty i pokazali swoim koleżankom i kolegom, że o nich nie zapomnieliście! Każdy uczeń, który weźmie udział w akcji otrzyma +5pkt z zachowania (nie […]