Skip to main content
Dokumenty szkolne

Aktualnie obowiązujące dokumenty szkolne: statut, zasady oceniania, plan lekcji i inne...

Rada Rodziców

Dokumenty i ogłoszenia Rady Rodziców, dane kontaktowe, harmonogram spotkań i inne.

Pedagog szkolny

Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne i społeczne.

Świetlica

Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 2 września 2019 r. o godzinie 9.00 dla uczniów klas II-VIII na boisku szkolnym. Następnie klasy udadzą się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych.
Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I odbędzie się na sali gimnastycznej o godzinie 10.00.
W razie zmiany pogody i zagrożenia deszczem zostanie podany nowy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego.