Skip to main content
Dokumenty szkolne

Aktualnie obowiązujące dokumenty szkolne: statut, zasady oceniania, plan lekcji i inne...

Rada Rodziców

Dokumenty i ogłoszenia Rady Rodziców, dane kontaktowe, harmonogram spotkań i inne.

Pedagog szkolny

Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne i społeczne.

Świetlica

Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój.

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, […]

Więcej... »

Wyprawka do pierwszej klasy w roku szkolnym 2018/...

Zeszyt do korespondencji 16-kartkowy w kratkę (dzienniczek) podpisany: imię i nazwisko dziecka.  Zeszyty 16- kartkowe w 3 linie –  najlepiej kolorowe  Zeszyty 16 – kartkowe w kratkę (matematyka) – bez dodatkowych kolorów Blok kolorowy Blok biały Blok techniczny kolorowy Farby plakatowe +  2 pędzle /cienki i gruby/  (podpisane) Kubek na wodę  (podpisany) Plastelina (podpisana) Kredki – (podpisane) […]

Więcej... »

Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2018

Na samym początku nowego roku szkolnego chciałbym Was serdecznie zaprosić do udziału w konkursie informatycznym Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2018. Jest to kolejna już, ósma edycja projektu skierowana do uczniów szkół z województwa świętokrzyskiego. Głównym zadaniem inicjatywy jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Więcej... »