Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego edycja XVIII odbędzie się w środę 13 listopada 2019.

Dnia 30 października upływa ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Deutschfreund, który odbędzie się 13 listopada 2019 r. w macierzystych szkołach uczestników. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Nauczyciel (Szkolny Koordynator Konkursu) może zgłosić uczniów do konkursu wysyłając internetowe zgłoszenie przez www.jersz.pl do dnia 30.10.2019 r.

Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 10 zł. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów (szkoły, nie klasy).

O szczegółach konkursu można przeczytać w regulaminie dostępnym na stronie www.jersz.pl

Zgłoszenia przyjmują panie Malwina Odrzywolska oraz Ewa Kryniewska do środy 30 paździenika 2019 roku.

Pobierz formularz zgłoszenia

Autor: Malwina Odrzywolska