Skip to main content

mLegitymacja w SP19!

mLegitymacja w SP19!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Już teraz na wniosek rodziców/prawnych opiekunów szkoła może wydać elektroniczną wersję tradycyjnej, papierowej legitymacji. Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również […]

Zebraliśmy pieniądze dla Afryki!

W Tłusty Czwartek odbyła się w naszej szkole akcja “Wyślij Pączka do Afryki”, w czasie której kwestowaliśmy na budowę studni w Czadzie i RCA. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję, a w szczególności uczniom i rodzicom, którzy dostarczyli wypieki, a także wolontariuszom, którzy je sprzedawali.  Wspólnie udało nam się zebrać kwotę: 468,41 zł.

Świetlica w SP 19

Zajęcia w świetlicy szkolnej SP nr 19 w Kielcach odbywają się w godzinach 7.00 – 17.00.
Świetlica szkolna uzupełnia funkcje rodziny i wychowawców klasowych. Obok zadań opiekuńczych w świetlicy realizowane są wszechstronne działania wychowawcze oraz kształcące, dostosowane do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym.