Standardy Ochrony Małoletnich to zestaw zasad, procedur i wytycznych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wszelkich form przemocy, nadużyć czy innych zagrożeń, które mogą dotykać dzieci i młodzież w środowisku edukacyjnym.
Dokument ten reguluje procedury ochrony Dzieci przed krzywdzeniem, rozpoznawanie i reagowanie na niepokojące sytuacje w określony procedurami sposób postępowania. Jego najważniejszym celem jest ochrona małoletnich przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkole.
Dokumenty do pobrania;
Autor: Marzena Zagdan