Istnieje możliwość zakupu ćwiczeniówek w cenie 6,18 zł za pośrednictwem Rady Rodziców. Aby nabyć w tej cenie ćwiczeniówki, proszę zgłaszać się do nauczycieli od poszczególnych przedmiotów lub do „trójek” klasowych. Rada Rodziców zakupi ćwiczeniówki po zrobieniu zbiorczego zamówienia i zebraniu wpłat od rodziców.