Skip to main content

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „P

Projekt edukacyjny „ Propozycja ścieżki  edukacyjnej dla klas VII na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego” realizowany był od  lutego do maja 2018 r. przez  ośmioosobowy  zespół  uczniów  z klasy siódmej.  Opiekunami  projektu  byli  nauczyciele  przedmiotów  przyrodniczych, którzy opracowali scenariusz projektu i szczegółowe cele do realizacji dla czterech grup projektowych.