19 CZERWCA 2019 r.
Godz. 8.00 – msza św. w kościele św. Franciszka
Godz. 9.00 – klasy 0-III – sala gimnastyczna
Godz. 10.00 – klasy VI-VIII – sala gimnastyczna
Godz. 11.00 – klasy IV-V – sala gimnastyczna