Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej stanowiącej ilustrację do ulubionego opowiadania, bajki, książki. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę.