13.05.2019 r. (poniedziałek) godz. 17.00 – spotkanie rodziców (opiekunów) uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych: