Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach ogłasza rekrutację do klasy I dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły w dniach 06.05 – 16.05.2019 r.